Gynekologické vyšetření na videu, prohlídka

Reklama vaší ordiance/kliniky - oslovte až 5 276 potenciálních pacientů měsíčně

Gynekologické vyšetření na videu

se provádí ihned při první návštěvě gynekologa a zahrnuje vyšetření jak zevních, tak i vnitřních pohlavních orgánů ženy. Mezi zevní orgány se řadí rodidla, kdežto pochva, děloha s čípkem, vejcovody a vaječníky představují vnitřní pohlavní orgány. Gynekologické vyšetření (gynekologická prohlídka) je prováděno ambulantně anebo na lůžkovém oddělení formou preventivního vyšetření. Je doporučeno provádět gynekologické vyšetření u zdravých žen jednou za rok, některé ženy to kvůli svému zdravotnímu stavu vyžadují víckrát. Gynekologické vyšetření provádí doktor hmatem a zrakem. Používá také takzvaná zrcadla a kolposkop.

Žena se při gynekologické prohlídce po příchodu do ordinace položí na lehátko speciálně konstruováno tak, aby na něm žena zaujala takzvanou gynekologickou polohu. V této poloze má žena pokrčené nohy položené od sebe.  Abyste si byla jistá svým zdravotním stavem, měla byste navštěvovat gynekologii minimálně jednou do roka a absolvovat tuto prohlídku. Přicházíte-li poprvé do gynekologické ordinace, projdete diagnostickou gynekologickou prohlídku, dále ji absolvujete v případě potíží anebo hospitalizace na gynekologickém oddělení.

Takto vypadá gynekologické křeslo,
používané při gynekologické prohlídce:
Gynekologické křeslo

Proč však preventivní prohlídky? Preventivní gynekologická prohlídka předchází různým nemocem a dokáže včas odhalit postižené gynekologické orgány. Důležitost preventivního gynekologického vyšetření spočívá také v časném odhalení nádoru. Provádí se jednou ročně cytologické a kolposkopické vyšetření. Cytologické vyšetření je prováděno ze stěru sliznice a výsledky jsou známy během dvou týdnů, v závažnějších případech i dříve. Kolposkopické vyšetření představuje prohlídku speciálně upraveným mikroskop-kolposkopem, díky němuž gynekolog zhlédne stav čípku.

Gynekologického vyšetření se nemusíte vůbec obávat, i přesto, že se jedná pro ženy o poměrně nepříjemný zákrok. Na druhou stranu je potřeba vzít v úvahu i kladné stránky, jako je včasné odhalení nádorového onemocnění. Na první gynekologické vyšetření se nemusíte nijak připravovat, stejně jako na žádné. Jen si zajděte nejdříve na toaletu, aby byl váš močový měchýř prázdný. 

Jakmile vstoupíte do ordinace, nejdříve vám lékař položí otázky týkající se vašeho stavu, zda nemáte nějaké problémy. Následně se položíte na vyšetřovací stůl svlečená od pasu dolů, přičemž vám gynekolog prohmatá břicho. Pak již nebrání nic v tom přejít ke gynekologickému vyšetření, kdy se položíte na vyšetřovací lehátko a zaujmete gynekologickou polohu, jak jsme ji popsali výše. Gynekolog do pochvy zavede speciální zrcadla, což může být nepříjemný pocit, ale lékař si tak prohlédne vyšetřovaný prostor. Jakmile vezme stěry a prohlédne si čípek, vyjme zrcátka a vyšetří vás bimanuálně. To znamená, že jednu ruku položí na vaše břicho a dva prsty zavede do pochvy, čímž lékař určí jednak velikost, jednak tvar pánevních orgánů. Gynekologické vyšetření trvá maximálně 15 minut, pokud se neobjeví žádné komplikace.

Následuje samotná gynekologická prohlídka na videu. Pokud nejste starší 18ti let, obsah "gynekologická prohlídka video" je pro Vás nevhodný

Gynekologické vyšetření na videu


Gynekologické vyšetření video - první část


V tomto videu gynekologického vyšetření naleznete tyto věci:
1)Vyšetření zevní části vaginy
2)Pap test
3)Bimanuální vyšetření
4) Rektovaginální vyšetření


Gynekologické vyšetření video - druhá část


V tomto videu gynekologického vyšetření naleznete tyto věci:
1)Datum poslední menstruace
2)Historie abnormálního výskytu pap
3)Po menopauze
4)Hormonální antikoncepce a nitroděložní tělísko
5)Náhradní hormonová terapie
Reklama vaší ordiance/kliniky - oslovte až 5 276 potenciálních pacientů měsíčně


Reklama na webu | Kontakt
Copyright © 2011-2013 GynekologickéOrdinace.cz