Gynekologické nástroje - Gynekologie

Reklama vaší ordiance/kliniky - oslovte až 5 276 potenciálních pacientů měsíčně

Při gynekologickém vyšetření používají lékaři speciální gynekologické nástroje. Hlavním gynekologickým nástrojem jsou zrcadla, což jsou zahnuté kovové nástroje, které jsou lékařem zaváděné částečně do pochvy, čímž je ozřejměn vyšetřovací prostor. Existují zrcátka plastová a kovová. Jsou také různé velikosti gynekologických zrcátek, protože některá žena potřebuje menší, jiná větší. Plastová zrcadla jsou jednorázová a musí se za ně platit poplatek, kdežto kovová jednorázová nejsou a jsou zcela zdarma. Plastová zrcátka zase nestudí a nezpůsobují alergické reakce.

Další gynekologický nástroj, který se používá při gynekologickém vyšetření, je kolposkop, což je speciální mikroskop, pomocí něhož pozoruje gynekolog stav děložního čípku. Kolposkop se používá také k vyšetření dělohy pochvy a zevních genitálií. Tento speciální gynekologický přístroj je složen z optické části, která zahrnuje výměnný okulár a objektiv, případně i zelený filtr. Další částí je osvětlovací systém se studeným světlem. Dále je složen z polohovacího systému a případně i pomocných prvků, jako je dokumentační zařízení. Zvětšení optické soustavy se pohybuje kolem 2x až 60x. nejmodernější kolposkopy se mohou chlubit binokulárním systémem. První vyšetření tímto gynekologickým nástrojem, v té době se jednalo o lupu, bylo provedeno v roce 1925 a provedl jej německý gynekolog Hans Hinselmann. Tato technika je určena pro brzké odhalení možného nádorového bujení.

Kolposkop
kolposkop

Dalším důležitým gynekologickým nástrojem je ultrazvuk. Jedná se o akustické vlnění, jehož frekvence je položena nad hranicí slyšitelnou lidského ucha. V gynekologii se používá sonda transabdominální a transvaginální. V případě vyšetření transabdominální sondou leží pacientka na zádech a na podbřišek jí lékař nanese gel, který zajišťuje kontakt sondy s tělem. Pak se sondou lékař projíždí po vyšetřované oblasti. Toto vyšetření je těžko proveditelné u obézních pacientek, a proto je někdy nezbytné, aby měla žena při vyšetřený plný močový měchýř. V případě transvaginálního vyšetření je pacienta položena v gynekologické poloze, což je na zádech s pokrčenýma nohama mírně od sebe. Do pochvy pak lékař zasune sondu, která je tak v bezprostřední blízkosti s vnitřními pohlavními orgány. Transvaginální vyšetření je mnohem přesnější. Nevýhodou však je, že dosah těchto sond je poměrně malý. Vyšetření je zcela bezbolestné, a proto se nemusíte ničeho bát. Sonda neublíží ani plodu, ani matce samotné.

Ultrazvuk
Ultrazvuk

V gynekologické ordinaci jsou používány i další nástroje, jako jsou salpinografy či měřítka. Mezi základní vybavení patří anatomické a bipolární pinzety. Nesmí chybět gynekologické nože a svorky. Důležitou součástí jsou kleště na biopsii a kleště úchopné. Mezi vybavení patří jehly, pátradla, elektrody, dilatátory a extraktory.

Vyšetření 3D a 4D ultrazvukovou diagnostikou

Některá pracoviště provádí vyšetření 3D a 4D ultrazvukovou diagnostikou. Tyto přístroje umožní pohled na dítě již od začátku nitroděložního života a umožňují i fotografii s videozáznamem. Obrázek je trojrozměrný a umožňuje pohled na plod tak, jak opravdu vypadá. Tento záznam se provádí zpravidla do 23. týdne, kdy lze trojrozměrně sledovat plod i obličej. V dalších týdnech vlivem velikosti plodu není možno zachytit celý plod, ale pouze část – většinou obličej. Toto vyšetření je nadstandardní a hradí si jej pacient sám.

Laparoskop

Dalším důležitým nástrojem v gynekologii je laparoskop. Je to optický přístroj, který umožňuje přímý pohled do dutiny břišní. Tato metoda umožňuje nejen přesnou diagnostiku, ale  současně s vyšetřením může být proveden chirurgický zákrok, což je velmi výhodné. Vyšetření se zpravidla provádí v celkové anestezii, kdy se provádí v břišní dutině malý řez, jen 10-15 mm velký. Řezem je pak veden optický přístroj, který umožňuje prohlédnutí potřebných orgánů. Laparoskopie je metoda, která má velké výhody a snižuje celkovou zátěž na pacienta. Je ovšem finančně náročná a nehodí se pro každý gynekologický zákrok.


Výhody laparoskopie

Nevýhody laparoskopie

Malý řez a tím pádem kladný kosmetický efekt, snížení možnosti pooperačních komplikací, snížení bolesti, menší zátěž na pacienta oproti klasické operaci

Nehodí se pro všechny zákroky, je finančně náročná, vyžaduje specializovaný zdravotnický tým, někdy může dojít k poranění orgánů v břišní dutině

Hysteroskopie

Pokud se laparoskopie používá k prohlédnutí dělohy, mluvíme o hysteroskopii. Ta bývá často spojena s operačním výkonem či biopsií (cílené odebrání vzorku sliznice).
Některá pracoviště provádí v určitých případech hysteroskopii ambulantně, což má nesporné výhody:

  1. Není nutná celková anestezie
  2. Je méně časově náročná (zpravidla jednodenní hospitalizace)
  3. Mnohem méně zatěžuje pacientku jak po fyzické, tak po psychické stránce.

Další nástroje

V gynekologické ordinaci jsou používány i další nástroje, jako jsou salpinografy či měřítka. Mezi základní vybavení patří anatomické a bipolární pinzety. Nesmí chybět gynekologické nože a svorky. Důležitou součástí jsou kleště na biopsii a kleště úchopné. Mezi vybavení patří jehly, pátradla, elektrody, dilatátory a extraktory.


Reklama vaší ordiance/kliniky - oslovte až 5 276 potenciálních pacientů měsíčně


Reklama na webu | Kontakt
Copyright © 2011-2013 GynekologickéOrdinace.cz