HIV/AIDS - Pohlavní choroby

Reklama vaší ordiance/kliniky - oslovte až 5 276 potenciálních pacientů měsíčně

Každý z nás se jistě již někdy setkal s pojmem HIV či AIDS. Většinou se nám vybaví pouze pojem- „nevyléčitelná nemoc“. Ne všichni však vědí, co přesně se pod uvedenými termíny skrývá.

Rozdíl mezi HIV a AIDS

HIV

AIDS

HIV je virus, který je původcem onemocnění AIDS. V překladu HIV znamená Human Immunodeficiency. Tento virus člověka naprosto zbaví obranyschopnosti. Člověk tedy může s tímto virem žít i několik let a nevědět o tom, že byl nakažen.

AIDS je zkratkou anglického názvu: Acquired Immune Deficiency Syndrome. V překladu se jedná o příznaky, které zničí imunitu člověka a následkem toho se organismus stane snadným terčem pro jakékoliv nádorové či infekční onemocnění.

Projevy HIV

Přibližně v období 5-8 týdnů dochází u lidí nakažených HIV k takzvané akutní HIV infekci, ta obvykle vypadá jako obyčejná chřipka a proto jí většinou lidé nevěnují pozornost. Následuje období latence, kdy většinou pacient nemá žádné problémy. Poté dojde k velkému poklesu CD4 lymfocytů a imunitní systém začíná pracovat mnohem hůře. V tomto období pacient přechází do fáze symptomatické. V této fázi se začnou vyskytovat četná onemocnění spojená s velkým úbytkem na váze, horečkami, průjmy a únavou.
Poté se pacient dostává do takzvané fáze klinické- nastoupí AIDS onemocnění, kdy pacienti začínají trpět nejrůznějšími infekčními a nádorovými onemocněními. Tedy pacient nezemře na nemoc AIDS, nýbrž na totální selhání imunitního systému.

Způsoby nákazy

  1. Nechráněným sexuálním stykem

Je to nejčastější forma nakažení se virem HIV. Nákaza je možná jak sexuálním stykem, tak i sexem orálním. Jedinou ochranou je sexuální styk pouze se stálým partnerem a použití prezervativu.

  1. Krevní cestou

Tato forma nákazy je nejčastější u drogově závislých, podáním drogy nesterilními injekčními stříkačkami.

  1. Z matky na dítě

K přenesení viru HIV z matky na plod může dojít v jak v období těhotenství, tak i v období porodu či kojení. Riziko lze výrazně snížit profylaktickou léčbou.

Současná léčba a nové výzkumy

Základem léčby je takzvaná protivirová terapie, která se snaží zpomalit množení HIV viru a tak zamezit úplnému zhroucení imunitního systému. Ani v dnešní době však není možné vir HIV z těla úplně eliminovat. Současná léčba tedy virus HIV dokáže zpomalit na 10-15 let, nikoliv však zastavit úplně. Po propuknutí samotného AIDS pacient umírá.
Jedinou možnou spolehlivou ochranou tak stále zůstává stálost sexuálních partnerů a použití prezervativu.

Reklama vaší ordiance/kliniky - oslovte až 5 276 potenciálních pacientů měsíčně


Reklama na webu | Kontakt
Copyright © 2011-2013 GynekologickéOrdinace.cz